Plesk Panel Update Sonrası Mysql Servisinin Çalışmaması.

Atomics repo üzerinden Plesk Panel otomatik update aldığı için MySQL çalışmıyorsa eğer;

Öncelikle repo dosyası içerisinde Atomics repo dosyasını siliyoruz.
# rm /etc/yum.repos.d/atomic.repo

Daha sonra Remi repo’yu aktif ediyoruz.
# rpm -Uvh http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-6.rpm
# nano /etc/yum.repos.d/remi.repo

enabled=0 satırını enabled=1 yapıyoruz.

mysql-server, mysql-libs ve mysql dosya versiyonlarını geriye çekiyoruz.
# yum downgrade mysql-server mysql-libs mysql

İşlemlerden sonra servisi başlatıyoruz.