Linux toplu IP adresi ekleme

İlk olarak aşağıdaki komut satırını uyguluyoruz.

# nano /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0-range.0

daha sonra karşımıza boş bir ekran gelecek ve içerisine aşağıdaki komut satırları yapıştıralarak düzenlenecek.

IPADDR_START=192.168.1.10
IPADDR_END=192.168.1.30
NETMASK=255.255.255.0
CLONENUM_START=0
IPADDR_START=192*****.1.3 -> Başlangıç Ip si
IPADDR_END=192*****.1.7 -> Son IP si
NETMASK=255.255.255.0 -> Subnet
CLONENUM_START=0 > Örn : eth0:1 ( 0′dan başla ve 1,2,3 diye devam et demek )

Son olarak aşağıdaki komutu uygulayarak etkinleştiriyoruz.

service network restart