Adım 1:

# fdisk -l

ile disk adı tespit edilir.

Adım 2:

# yum –enablerepo=extras install epel-release

# yum install ntfs-3g

Gerekli paketler kurulur.

Adım:3

# mount /dev/sdb1 /mnt/usb

şeklinde ntfs disk ext3 çevirmeden mount edilir.

Bu şekilde disk windows sunucu tarafından da okunabilir.